....ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดทำโดย งานสารสนเทศ.....
   
 
             
||| หน้าแรก ||| ข่าวประชาสัมพันธ์ ||| กิจกรรม ||| ปฏิทินวิชาการ ||| บุคลากร ||| ดาวน์โหลด ||| ติดต่อเรา
 
จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 2561)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 23 17 40
ม.2 21 18 39
ม.3 28 19 47
รวม ม.ต้น 72 54 126
ม.4 34 13 47
ม.5 25 18 43
ม.6 24 22 46
รวม ม.ปลาย 83 53 136
รวม 155 107 262
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 22 16 38
ม.2 25 20 45
ม.3 33 16 49
รวม ม.ต้น 80 52 132
ม.4 25 22 47
ม.5 28 24 52
ม.6 31 25 56
รวม ม.ปลาย 84 71 155
รวม 164 123 287
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 13 9 22
ม.1/2 12 9 21
ม.2/1 14 11 25
ม.2/2 19 4 23
ม.3/1 16 11 27
ม.3/2 18 8 26
รวม ม.ต้น 92 52 144
ม.4/1 15 17 32
ม.4/2 14 7 21
ม.5/1 14 19 33
ม.5/2 17 5 22
ม.6/1 11 21 32
ม.6/2 15 - 15
รวม ม.ปลาย 86 69 155
รวม 178 121 299
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย. 2558)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 14 12 26
ม.1/2 19 5 24
ม.2/1 18 8 26
ม.2/2 18 8 26
ม.3/1 19 14 33
ม.3/2 23 9 32
รวม ม.ต้น 111 56 167
ม.4/1 14 18 32
ม.4/2 17 6 23
ม.5/1 11 20 31
ม.5/2 21 - 21
ม.6/1 14 2 16
ม.6/2 11 18 29
รวม ม.ปลาย 88 64 152
รวม 199 120 319

นายไพศาล มุ่งวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม


เมนู
หน้าแรก หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศ พันธกิจ
บุคลากร ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินวิชาการ
ติดต่อเรา ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 
kroobannok.com
 
   
 


© Copy Right 2014 wmp
WANGMAIDANGPITTAYAKOM SCHOOL
facebook/wmppitschool | wmppit@hotmail.com | wmppit@wmp.ac.th | wmppit@gmail.com

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม www.wmp.ac.th 112 หมู่ 11 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จัดทำโดย นายไวกูณฐ์ ชูมา งานสารสนเทศ
webmaster : golfpg@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ