โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 ถึง 28 มี.ค. 66 ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์