โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 


 
smileyเอกลักษณ์
" นาฏมวยไทย "

 

 smiley อัตลักษณ์โรงเรียน
“ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”