โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3และม.6
วันที่10 มีนาคม 2565 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2564 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วสุ จีรมุ่งวัฒนา และท่านรองสายัน พับพิมพ์สัย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,13:36   อ่าน 423 ครั้ง