....ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดทำโดย งานสารสนเทศ.....
   
 
             
||| หน้าแรก ||| ข่าวประชาสัมพันธ์ ||| กิจกรรม ||| ปฏิทินวิชาการ ||| บุคลากร ||| ดาวน์โหลด ||| ติดต่อเรา
 
ประวัติโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 

ประวัติโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

ความเป็นมา 
เมื่อปี พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในตำบล  นายลำพอง  พิลาสมบัติ  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินของหมวดการศึกษาอำเภอประทาย ได้ประสานงานและเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในเขตตำบลวังไม้แดง โดยเสนอเรื่องผ่านตามขั้นตอนของทางราชการ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนแล้ว สภาตำบลวังไม้แดง ซึ่งขณะนั้นมี  นายตระการ  พิลาจันทร์  เป็นกำนัน  ได้มีมติให้ตั้งโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมบนที่ดินสาธารณประโยชน์  “โคกเหล่าพระ”  ซึ่งเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวตำบลวังไม้แดง  ในเนื้อที่ 55 ไร่ และต่อมา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายอำนาจ  เปรมจิต  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
ในวันที่  19  พฤษภาคม 2523  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยได้รับอนุเคราะห์จาก  นายทองย้อย  คัมภิรา  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านโคกพระให้ยืมใช้อาคารเรียน  1 หลัง  3 ห้องเรียน  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายเลื่อน  คุณทะวงศ์  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านหนองคอกควาย  ให้ยืมโต๊ะ  เก้าอี้  สำหรับให้นักเรียนเรียนหนังสือ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 006 ต. 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่บ้านพักครู แบบ 202 ก. 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง และเมื่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

          ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโคกพระ  เลขที่ 121 หมู่ 2 ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30180  เนื้อที่บริหารโรงเรียนจำนวน 55 ไร่  ระยะทางห่างจากที่ว่ากรอำเภอประทาย  25 กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   ประมาณ  115 กิโลเมตร  อาคารหลักของโรงเรียนหันหน้าไปทางทิศเหนือ  โดยมีถนน  ร.พ.ช. สำหรับให้ขาวบ้านสัญจรผ่านไปมาหน้าโรงเรียน

 


นายไพศาล มุ่งวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม


เมนู
หน้าแรก หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศ พันธกิจ
บุคลากร ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินวิชาการ
ติดต่อเรา ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 
kroobannok.com
 
   
 


© Copy Right 2014 wmp
WANGMAIDANGPITTAYAKOM SCHOOL
facebook/wmppitschool | wmppit@hotmail.com | wmppit@wmp.ac.th | wmppit@gmail.com

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม www.wmp.ac.th 112 หมู่ 11 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จัดทำโดย นายไวกูณฐ์ ชูมา งานสารสนเทศ
webmaster : golfpg@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ