โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูสอนฟิกสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65