โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:11  อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ KWL-Plus ร่วมกับ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.96 KB

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:11   อ่าน 140 ครั้ง