โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:38  อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัยดุษฏีนิพนธ์ การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดย นายเปรมินทร์ สิงห์ซอม
รายละเอียดผลงาน
ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิ้งค์การเผยแพร่ผลงานวิจัยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น ได้ที่ http://phd.mbuisc.ac.th/full%20thesis/Peramin.pdf
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:38   อ่าน 119 ครั้ง