โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพศานต์ บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,14:36  อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเคมี ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.89 KB

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,14:36   อ่าน 211 ครั้ง