โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) รายวิชาวิทยาการคำนวณ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา ไปรแดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,11:44  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ2 เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา ไปรแดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,11:39  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..